O meni

 

prof. Lamija Muzurović, MAS

Psihoanalitički orjentirana psihoterapeutkinja u izobrazbi pod supervizijom
rođ. u Zagrebu, Hrvatska, od 2000. živim i radim u Beču

 

Interes za strane jezike i rad u međunarodnom okružju pomogli su mi neposrednije pristupiti drugim ljudima te bolje razumjeti njihove potrebe. Profesionalno iskustvo mi je omogućilo kontakt s osobama koje su upućene na podršku drugih. Kako bi pojasnili dobivene informacije, s njima se mogli suočiti a potom ih što uspješnije protumačiti, potrebno je razumjeti jezik drugih, kako u doslovnom tako i u prenesenom smislu. 

 

Provodim psihoterapiju na sljedećim jezicima: njemački, engleski, bosanski/ hrvatski/srpski i ruski.

 

Izobrazba i strukovno usavršavanje

  • 2019.-2020.: Gerontološka psihosocijalna skrb, ‘agenetwork – psychosoziale Betreuung GmbH’
  • 2019.: Izobrazba za psihoanalitičko liječenje traume, Bečka akademija za psihoanalizu, Beč
  • 2017.-2019.: Strukovna izobrazba za psihoterapeuta za metodu ‘Psihoanalitički orjentirana psihoterapija‘, Bečka akademija za psihoanalizu, Beč
  • 2013.-2015.: Uvodni i pripremni strukovni kolegiji za studij psihoterapije, Austrijski radni krug za grupnu terapiju i grupnu dinamiku (ÖAGG), Beč

Relevantno stručno iskustvo

  • psihosocijalna djelatnica u udruzi ‚Projekt Integrationshaus‘, Beč
  • voditeljica grupe članova obitelji oboljelih od Parkinsonove bolesti, ‘Parkinson Selbsthilfe Wien’
  • članica upravnih odbora udruga ‘Parkinson Selbsthilfe Landesverband Niederösterreich’ odn. ‘Parkinson Selbsthilfe Wien’
  • prevoditeljica pri udrugama ‚Diakonie Flüchtlingsdienst gem. GmbH – ARGE Rechtsberatung‘ i ‚die möwe – Kinderschutzzentren (Beč)‘
  • voditeljica intervizijske grupe za tumače stranih jezika
  • voditeljica projekta u nekoliko međunarodnih ne-vladinih organizacija

Relevantna stručna praksa

  • ‚Maimonideszentrum GmbH’, Beč
  • udruga ‚Projekt Integrationshaus‘, Beč
  • udruga ‚You-Are-Welcome‘, Beč
  • ‚Diakonie Flüchtlingsdienst’, Dom za izbjeglice ‘Roßauer Lände‘, Beč
  • udruga ‚Jung&Alt‘, Beč

Izobrazba

  • 1996.-1997.: Europski napredni studiji, Odjel za europsku integraciju, Donau Universität Krems, magistar struke
  • 1989.-1995.: Studij povijesti umjetnosti i španjolskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, magistar struke

Članstvo

  • Austrijska savezna udruga za psihoterapiju
  • pridruženi član udruge ‚Psihoanalitički orjentirana psihoterapija‘